Uudistega kursis olemiseks külasta ka meie
Facebooki lehte!


04/2020


01/2020


03/2016
                                  
Saare Tallid OÜ alustas esimese hooaega tegevusega 1999. aasta maikuus.
Oleme 16 aasta jooksul tegelenud Saare Tallide statsionaaris 1529 mära tiinestamisega,
Spermat oleme kogunud ja külmutanud 92 täkult, nii Eesti, Läti kui Venemaa täkuomanike
soovil.

TÖÖD JA TEGEMISED

Värske spermaga seemendamine vajab spermat: täkult kohapeal võetut või teistest keskustest saadetut. Viimasel juhul on sperma töödeldud ja jahutatud. Spermat saab tellida paljudest keskustest Euroopas, viimastel aastatel oleme võtnud ja saatnud jahutatud spermat ka märadele Eesti piires. Hea tulemuse võtmeteguriks on õige seemendusaja määramine. 

Suureks tööks on olnud täkkudelt sperma võtmine ja külmutamine. Spermide liikuvus peab olema 75% ja rohkem, et spermat saaks edukalt töödelda ja säilitada. Iga täku sperma külmutamiseks ei sobi, kuigi värske spermaga seemendamine on edukas. Seemendus on konkreetne akt, günekoloogiliste ultraheliuuringutega selgitab arst välja mära suguorganite seisundi ja võimalikud kõrvalekalded. See kõik võimaldab vajalike ravivõtete kasutamisel tiinestuda ka probleemsel märal. Jah, vahel peab andma ka vastuse, et mära ei ole võimalik tiinestada tema organismi oluliste füüsiliste või hormonaalsete kõrvalekallete tõttu. Väga palju on statsionaari tulnud just selliseid märasid, kes ei ole korduvalt tiinestunud või ei lase nad täkul paaritust teostada. Vajalikul ajal on saabunud meile ka kindel ”peigmees”, kellelt võtame sperma ja seemendame mära turvaliselt. Töö külmutatud spermaga seemendusel vajab kolmepoolset ideaalset kooskõla: seemendusaja täpne määramine ja õige seemendustehnika, mära hea günekoloogiline seisund ja hea sperma kvaliteet. Kui ühel nendest tingimustest on vajakajäämisi, väheneb tiinestumisvõimalus. Seetõttu ongi külmutatud spermaga seemendus probleemsem ja tulemused madalamad.

MITTE AINULT TAASTOOTMINE

Märade poegimiste vastuvõtmine on väga vastutusrikas töö. Igal aastal poegib meie statsionaaris kümmekond mära. Märadele on vajalik õigeaegne ja asjatundlik abi sünnitusel ja vastsündinud varsa hooldamisel. Jalaseisu vigadega varssu on vaja koheselt abistada – paigaldada lahased või toed, mille abil liigesed stabiliseeruvad paari päevaga. Juhul, kui varss iseseisvalt tõusta ei suuda, tuleb neid aidata tõusmisel ja udarast piima imemisel. Kui varsal on vähegi imemisrefleks, ergutame ja abistame teda ise nisast joomisel, see omakorda stabiliseerib varsa seisundit. Meil on olnud hooldusel ka mitmeid orbvarssu, kes on mõne aja pärast leidnud asendusema või läinud koju siis,
kui kriitiline söötmisperiood on läbi saanud. Orbvarssa tuleb joota regulaarselt ööpäevaringselt, kuni saab tema toidukordade vahesid juba pikendada. See on olnud väga õpetlik tegevus paljudele meie praktikantidele. Pakume täkkude kastratsiooni ja turvalise kastratsioonijärgse hoolduse teenust.
Turvaline kastratsioonijärgne hooldus, samuti haavade ja traumade hooldus paranemisjärgus on regulaarse veterinaarse abi puhul tulemuslikum.