Endometriit- tiinestumisprobleemide põhjustaja märadel                Ulvi Martin

Sageli on märaomanikud nõutud, miks noor mära ei jää hästi tiineks või märal,kes on eelnevalt korduvalt edukalt poeginud, on tekkinud tiinestumisprobleemid. Püüan järgnevalt selgitada erinevate probleemide põhjusi, mida enamasti on väliselt raske või võimatu avastada.

Suurimaks tiinestumisprobleemiks on märal emaka limaskesta põletik ehk endometriit. Erinevate tekkepõhjuste alusel jagatakse emakapõletikud :

 • Paaritusjärgne püsiv emakapõletik

 • Krooniline bakteriaalne endometriit

 • Suguliselt levivatest haigustest põhjustatud emakapõletik

 • Krooniline degeneratiivne endometriit-endometroos

Paaritusjärgne püsiv äge emakapõletik

Paaritusjärgne emakapõletik on normaalne füsioloogiline vastusreaktsioon emaka ärritusele spermide poolt, mis tervel märal möödub 12-24 tunni jooksul. Sperma koostisosa seemneplasma vähendab spermide poolt põhjustatud põletikureaktsiooni. Samal ajal on paaritusjärgne emakapõletik üks oluline tiinestumisprobleemide põhjustaja. Miks?

Kiire paaritusjärgne emaka puhastumine sisenenud ärritavatest materjalidest on tähtsaim tiinestumise tagaja.Kui paaritusjärgne bakterite,spermide ja tekkiva põletikunõre väljumine on häiritud,muutub reaktsioon püsivaks põletikuks. Sellist põletikku on raske diagnoosida, sest mära on väliselt täiesti terve.Vastuse annab ultraheliuuring.

Märadel, kellel on tugev emaka ärritusreaktsioon ja põletikunõrede kogunemine, on häirunud nõrede resorbeerumisvõime lümfiteedes, vähenenud emaka silelihaste kokkutõmbevõime ehk toonus või esineb häbemepiirkonna anatoomilisi muutusi.Kui suguteede füüsilised kaitsebarjäärid-häbe, tupp ja emakakael on anatoomiliste muutustega, võivad õhk,kusi ja bakterid siseneda suguteedesse.

Paaritusjärgne endometriit väljendubki emakasiseste nõrede kogunemisena, kuna vähene toonus ei suuda nõresid väljutada.Tihti on nõrede väljumine takistatud ka emakakaela patoloogiate tõttu-füüsiline tihkus või hormonaalsetel põhjustel ebapiisav avanemine. Edukaks tiinestumiseks peab nõred väljutama, ravimeetodina kasutatakse emakaloputust füsioloogilise lahusega, kombineeritult emakatoonust tõstvate ja antibakteriaalsete ravimite kasutamisega.

Krooniline bakteriaalne endometriit  on enamasti põhjustatud bakterite poolt, mis on emakasse pääsenud suguteede anatoomiliste muutuste või emaka kaitsemehhanismide häirumise tõttu.Emaka kaitsemehhanismiks on silelihaste kontraktsioonivõime, mis aitab väljutada emakapõletikku tekitavat materjali- kusi,põletikunõred,spermid jne. Kroonilise põletiku puhul on mära väliselt täiesti terve, vahel võib häbemest erituda hägusat limast nõret.

Krooniline endometriit tekib probleemsetel märadel sagedase paarituse tagajärjel, kus paaritusjärgne põletik süveneb. Enamasti esineb see vanematel ja korduvalt poeginud märadel,kellel on muutused häbeme vertikaalsuses(õhktupp ) või defektid suguorganites.Selliseid märasid soovitan tiinestada arstliku kontrolli ja ravi all, seisundi jälgimise ja ravita on tiinestumistulemus halb. Kui antibakteriaalne ravi annab tulemusi, on prognoos hea, paaritada tuleb minimaalne arv kordi, parim meetod on seemendus värske spermaga.Kroonilise endometriidi puhul võib tekkida enbrüonaalne surm või abort tiinuse teisel poolel.

Levinumad infitseerivad bakterid on Streptococcus zooepidemisus  ja Escherichia coli,mis alluvad suhteliselt hästi ravile.Pseudomonas, Klebsiella bakterite ja seente poolt põhjustatud endometriidid on komplitseeritud, ei allu hästi ravile ning võivad viia laialdasele limaskesta rakuliste degeneratiivsete muutuste tekkimisele- endometroosile.

 Endometroosi diagnoositakse limaskestalt võetud biopsiaproovi histoloogilisel uurimisel.Tavaliselt esineb endometroosi ja kroonilist bakteriaalset endometriiti vanematel, korduvalt poeginud märadel. Esmakordselt tiinestatavatel märadel , kellel esineb häbeme vertikaalsuse muutusi,täheldatakse emakas õhku ning bakteriaalset infektsiooni,samuti tugevnenud seemendusjärgset emakareaktsiooni.

Sugulisel teel levivad endometriiti tekitavad bakterid hobustel kanduvad edasi paaritusel nii täkult märale kui vastupidi.Täkul ei esine väliseid haigustunnused, märadel tekib raskelt ravitav emakapõletik.

Taylorella equigenitalis on suguliselt äärmiselt nakkav bakter,põhjustades hobuste nakkuslikku metriiti(CEM). Kliiniliselt väljendub CEM limase halli nõre eritusega,samuti abortidega tiinuse eri staadiumites.Tihti ei esine väliseid tunnuseid,ent nii mära kui täkk on haiguse kandjaks ja nakatavad sugulisel kontaktil terveid .

Klebsiella pneumoniae- bakter, mis tekitab ägedat ja kroonilist endometriiti. Bakter allub väga halvasti ravile ning mära võib muutuda tiinestumatuks.

Pseudomonas aeruginosa- bakter, mida leidub külladaselt väliskeskkonnas, suguteedesse sattudes tekitab ta märadel endometriiti ning on raskelt ravitav. Väga oluline on seetõttu jälgida korrektset paaritumishügieeni. Häbemest eritub kollakasrohekat mädast nõret,esineb enamasti vanematel märadel.

Emakapõletike diagnoosimine

Emakapõletikke diagnoositakse kogenud arsti poolt paljude andmete alusel:

 • Eelnevate tiinestumiste edukuse andmed

 • Väliste suguorganite nähtavad muutused ja väljuvad eritised

 • Avastatavad muutused suguteedes vaginoskoopiaga,mis viitavad muutustele emakas ja tiinestumisprobleemidele

 • Ultraheliuuringul diagnoositavad nähtavad muutused emakas tsüklite käigus,mis võimaldab rakendada ravimeetodeid inna ajal

 • Täpsustav diagnoos põletikurakkude esinemisest tsütoloogilise uuringuga

 • Emaka mikrobioloogiline uuring bakterioloogilise prooviga emakast, tehakse kindlaks bakterite olemasolu ja ravivõimalused

 • Emaka limaskestast biopsia võtmine rakkude histoloogiliste muutuste kindlakstegemiseks ja tiinestumisvõime hindamiseks

Emakapõletike kindlakstegemine on väga tähtis, sest erinevaid ravivõtteid kasutades saab mära tiineks jääda ja elujõulise varsa ilmale tuua palju aastaid. Oluline on diagnoosida ka tiinestumatust, mis väljendub histoloogiliselt limaskesta rakkude pöördumatu muutusena, väljendudes endometroosi ja püometrana. Lootusetu prognoosi puhul ei ole märaomanikul mõtet oma raha kulutada korduvatele proovimistele.

Tiinestumisprobleemidest võib rääkida palju, nad on tihti seotud ja üksteist komplitseerivad.

Loodan, et artikkel aitab teil mõista emakas toimuvaid protsesse ja võimalikke põletikuliste muutuste vähendamise võtteid ning tekitab suuremat usaldust ravivõtetesse.

______________________________________________________

 • EMAKAPÕLETIKU VÕIMALUSELE VIITAVAD TUNNUSED:

 • Suguelundite anatoomilised muutused igas vanuses märadel

 • Lühenenud indade vaheaeg ehk diestrus

 • Ultraheli abil avastatavad emakasisesed muutused

 • Hägusa nõre eritumine häbemest

 • Täiendav diagnoos pannakse tsütoloogiliste,bakterioloogiliste ja histoloogiliste uuringute alusel

________________________________________________________